OM OSS

MILJÖPOLICY

Vi följer miljölagstiftningen och andra relevanta miljökrav.
Vi strävar efter att i högsta möjliga grad anskaffa miljöanpassade tjänster
och produkter.
Vi utbildar våra medarbetare i grundläggande miljöfrågor.

Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.
I vårt interna miljöarbete fokuserar vi på de områden

där vår miljöbelastning är störst.
Vi reser på det minst miljöbelastande sättet, bland rimliga alternativ.

Vi använder Internet, e-post, telefon- och videokonferenser för att så långt som
möjligt minska vårt resande.
Vi arbetar aktivt med tekniska lösningar och beteendeförändringar i syfte

att spara på miljön.
Vi använder inte miljöargument som falsk marknadsföring.

Vår önskan är att konsumenterna ska kunna göra hållbara val baserat
på rätt information.

KVALITETSPOLICY

Vi bygger allt på flödesscheman, allt från anställningsavtal till inköp och utfört arbete.
Alla ska ha en övergripande förståelse av verksamhetens olika delar.
Vi växer i takt med att vi hittar rätt kompetens på varje plats.
Social kompetens ser vi som en viktig del.
Vi internutbildar alla inom säkerhet, miljö och metoder.

VÅR HISTORIA

Vi är sprunget ur företaget Putsarent fönsterputs som fick många trogna och regelbundna kunder till följd av vårt koncept att alltid göra ett bra jobb med en tät och personlig service. Med tiden utvecklades företaget till att också tillhandahålla fasadtvätt och allehanda tjänster inom fastighetsskötsel.
Därför har vi samlat vår kompetens under namnet Pr Fastighetsservice där också ni som bostadsrättsförening, företag eller privatperson kan få hjälp.
Verksamheten drivs från Stockholm och Karlstad och våra kunder finns i dessa områden.

Vår ambition är att alltid ligga i framkant vad det gäller att hitta nya metoder, och på så sätt förbättra de olika verksamhetsområden vi jobbar inom.
Företaget drivs av mångårig branschvana, och tillsammans med våra medarbetare har vi en solid kunskapsbas att jobba utifrån och erbjuder därigenom våra kunder en hög servicenivå.