DÖDSBO

Vi har specialiserat oss på att tillhandahålla en helhetslösning för att hjälpa till vid ett dödsbo.dodsbostadning-karlstad
Ibland brukar förvaltarna av dödsboet bo på annan ort, då tillhandahåller vi kontakten med förvaltaren
så att arbetet fortskrider på ett smidigt sätt.

Punkter vi brukar stå till tjänst med:

  • Tömning av bostaden.
  • Transporten av möbler etc.
  • Städning inför visning.
  • Trädgårdsskötsel inför visning.
  • Kontakt med aktionsverk.

Hör med oss vad vi kan vara behjälpliga med.
Vår personal är övad i social kompetens för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Namn eller företag (obligatorisk)

Er mailadress (obligatorisk)

Vad vill ni ha hjälp med?

Ert meddelande