UNDERENTREPRENAD

Vi har decennier av erfarenhet och har ofta  jobbat som underentreprenör eller som stand-in åt andra företag.
Oss kan man se som ett bemanningsföretag eller en tillfällig lösning för kortare perioder. Vi är vana att hjälpa och samarbeta med andra företag i branschen.
Vi tillhanda håller arbetsledning ute på ett objekt.